Προετοιμασία για την επιστροφή στο σχολείο με την αντλία ινσουολίνης

Οι διακοπές τελείωσαν  και τα παιδιά ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά.

Η Ομάδα Διαβήτη της  Medtronic είναι εδώ για να σας δώσει χρήσιμες συμβουλές,  που θα  βοηθήσουν να οργανώσετε με ασφάλεια την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο.

Εκπαίδευση – Προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια συνάντηση στο σχολείο με όλους τους δασκάλους και τους βοηθούς διδασκαλίας ή επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στη φροντίδα του παιδιού σας.

Κάνετε την προεργασία σας – Συνεργαστείτε με τη θεραπευτική σας ομάδα σας για να σας δώσει ένα Σχέδιο Φροντίδας για το παιδί σας, που περιλαμβάνει λεπτομέρειες όλων των αναγκών του, όπως το τι πρέπει να κάνετε όταν το παιδί σας είναι σε υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία ή ακόμη και σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Συμπεριλάβετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης και επικοινωνήστε αυτό το σχέδιο φροντίδας με το σχολείο.

Παροχή πληροφοριών – Μοιραστείτε λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα εξετάσεων αίματος του παιδιού σας, γενικές πληροφορίες σχετικά με την αντλία ινσουλίνης και πράγματα που μπορεί να συμβούν όταν το παιδί σας φέρει την αντλία ινσουλίνης.

Μην ξεχάσετε τα αναλώσιμα – Συγκεντρώστε μια λίστα με όλα τα αναλώσιμα που χρειάζεστε για το παιδί σας (μια απλή λίστα ελέγχου). Πλαστικοποιήστε τη λίστα και αφήστε ένα αντίγραφο στην τάξη ή/και στο γραφείο του σχολείου. Προμηθεύστε το σχολείο με ένα κουτί που περιέχει όλες τις προμήθειες του παιδιού σας. Ενδεικτικά, μερικά από τα αντικείμενα που μπορεί να θελήσετε να στείλετε στο σχολείο μπορεί να συμπεριλαμβάνουν:

  • Ταινίες γλυκόζης
  • Σκαρφιστήρες και στυλό τρυπήματος δακτύλου
  • Εφεδρικό μετρητή γλυκόζης Bayer Contour Next Link
  • Μπαταρίες για την αντλία και τον μετρητή γλυκόζης αίματος
  • Μέσα αντιμετώπισης υπογλυκαιμίας – Ταμπλέτες γλυκόζης, Lucozade κ.λπ.
  • Σετ έγχυσης (εάν απαιτείται)
  • Δεξαμενές ινσουλίνης (εάν χρειάζεται)
  • Πένες ινσουλίνης, βελόνες και ινσουλίνη (εάν απαιτείται και σε περίπτωση βλάβης της αντλίας)
  • Κιτ έκτακτης ανάγκης – Ένεση γλυκαγόνης (εάν απαιτείται και ελέγχετε τακτικά την ημερομηνία λήξης)

Ημερολόγιο σπιτιού/σχολείου – Διατηρήστε την επαφή με το σχολείο μέσω ενός ημερολογίου σπιτιού/σχολείου, όπου θα καταγράφονται όλα τα συμβάντα υπογλυκαιμίας και υπεργλυκαιμίας που συνέβησαν στο σπίτι και ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση στο σχολείο ή κάποια άλλη σημαντική λεπτομέρεια, όπως ένα ραντεβού στο νοσοκομείο. Στο σχολείο θα πρέπει να καταγράφονται οι τιμές γλυκόζης και οι ώρες μέτρησης (πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή υπάρξουν συμπτώματα), η ποσότητα της ινσουλίνης που δόθηκε καθώς και το είδος του φαγητού και τα γραμμάρια υδατανθράκων που καταναλώθηκαν. Το σχολείο θα πρέπει να σημειώνει εάν χρειάζονται επιπλέον προμήθειες αναλωσίμων.

Φαγητό – Εάν το παιδί σας τρώει φαγητό στο σχολείο, ενημερωθείτε για τη λίστα των φαγητών ή μπορείτε να ζητήσετε από το σχολείο ή από την εταιρεία που παρέχει τα γεύματα αυτές τις πληροφορίες. Πολλές φορές υπάρχει ήδη αναλυμένη η σύσταση των τροφίμων. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε συνεργαστείτε με το σχολείο για να τα επιλύσετε και ένα αρχείο καταγραφής μπορεί να διατηρηθεί. Εάν παρέχετε γεύμα σε πακέτο στο παιδί σας, τότε συμπεριλάβετε μια λίστα με τους υδατάνθρακες που περιέχονται σε κάθε είδος τροφίμου. Καλό θα ήταν να αναγράφετε τους υδατάνθρακες σε μια κάρτα που θα δίνεται μαζί με το μεσημεριανό γεύμα. Μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενα σε αυτήν, εάν το επιθυμείτε και λειτουργεί ως λίστα αναφοράς για τα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο οι υδατάνθρακες μπορούν να μετρηθούν για κάθε είδος που καταναλώνεται ξεχωριστά και στη συνέχεια να καταχωρηθούν στην αντλία.

Καλή νέα σχολική χρονιά!